Seminár: Spoznaj svoje poslanie

Termín:   pripravujeme
Miesto: Bratislava, Poprad, Košice

Na ceste životom potrebuje človek v prvom rade dobre poznať sám seba.

Mal by spoznať nielen svoje povahové vlastnosti, talent a vášeň, ale tiež aj svoje životné poslanie, ktoré má zakódované vo svojich génoch. Jeho dôkladné spoznanie a riadenie sa ním umožní človeku naplno využiť jeho vnútorný potenciál. Či už na dosiahnutie zdravia, šťastia, lásky alebo iného cieľa po ktorom človek veľmi túži.

Na tomto seminári sa dozviete:

  • prečo sa niektorým ľuďom v živote extrémne darí a iní celý život trú biedu,
  • ako na našu osudovosť vplývajú gény v DNA,
  • spoznáte otázky, ktoré Vám odhalia smer, ktorým by ste v živote mali ísť.

Lektorom seminára je Rastislav Škultéty, ktorého vzdelavacími podujatiami prešlo na Slovensku už viac než 380 účastníkov. Rastislav Škultéty sa okrem výuky kurzov a seminárov venuje aj veľmi aktívne alternatívnej medicíne a zaoberá sa konkrétne terapiami SRT (Spiritual Response Therapy), SPR (Spiritual Restructuring), Immunics a výkladom z kariet. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti zdravej životosprávy.