Seminár: Finančné tajomstvoPeniaze, peniaze, peniaze.. Každý deň o nich počúvame, každý deň na nich myslíme a nikdy ich nemáme dosť. Čo robiť, aby sme sa za nimi prestali naháňať, ale aby oni začali chodiť k nám? Ako byť bohatý a ako byť ešte bohatší? A ako dosiahnuť úspech a šťastie?

Na tomto intenzívnom seminári sa dozviete podrobnosti o kľúčových faktoroch, ktoré Vám umožnia zvýšiť svoj finančný príjem a prestaviť svoj "finančný termostat" na vyšší stupeň. Pretože nebola by to náhoda, ale je fakt, že za náš finančný príjem sme zodpovední len my sami a hodnota nášho príjmu sa rovná našej sebahodnote.

Vysvetlíme si, čo je to finančná sloboda a čo nám bráni k jej dosiahnutiu, ako sme sa doteraz na peniaze pozerali a čo pre nás vlastne peniaze znamenajú. Po často negatívnych a nezmyselných presvedčeniach budeme naše podvedomie programovať novými myšlienkami a programami, ktoré nám prinesú úspech a bohatstvo.

Časť seminára je venovaná aj praktickým situáciám z nášho života, ako správne hospodáriť s peniazmi, kde investovať a či investovať, ako zvýšiť náš príjem a čo je to ten pasívny. Povieme si aj to, prečo je dobré zbaviť sa našich dlhov a čo robiť v čase "krízy" a či je trápenie sa nad dôchodkom opodstatnené.

A na záver nás čaká téma žitia slobodného života. Teda, či žijeme život ten, aký sme si sami zvolili alebo žijeme život ten, aký od nás ľudia z nášho okolia očakávajú .. a tiež či má naša práca vôbec nejaký zmysel. Čo robiť aby sme mali šťastný osud a ako sa preň rozhodnúť.

Rozhodnite sa. Je čas konať. Pretože čas sú peniaze. A pretože jediná rozumná investícia peňazí je do Vášho vzdelania a do Vás.