Seminár: Duchovné príčiny chorôb

Duchovné príčiny chorôb
Termín:   pripravujeme
Miesto: Bratislava, Poprad, Košice

Spoločnosť sa nás snaží už od nepamäti viesť k tomu, aby sme uverili, že za naše zdravie môže výlučne strava či nedostatok pohybových aktivít. Je to naozaj tak? Ako je potom možné, že v priemere jeme všetci podobné potraviny a každý z nás trpí nejakou inou chorobou? Ako to, že niekto celý život fajčí a rakovina sa mu na míle vyhýba? Na tieto otázky si spolu zodpovedáme na seminári venovanom duchovným príčinám chorôb.

Na tomto seminári sa dozviete:

  • o faktoroch, ktoré majú na naše zdravie najväčší vplyv
  • ako navzájom súvisí prežívanie životných situácií a choroby
  • rozpoznať druhy konfliktov, ktoré sú spúšťačom ochorení
  • účinné cvičenie na odblokovanie mozgových centier

Lektorom semináru je Rastislav Škultéty, ktorého vzdelavacími podujatiami prešlo na Slovensku už viac než 388 účastníkov. Rastislav Škultéty sa okrem výuky kurzov a seminárov venuje aj veľmi aktívne alternatívnej medicíne a zaoberá sa konkrétne terapiami SRT (Spiritual Response Therapy), SPR (Spiritual Restructuring), Immunics a výkladom z kariet. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti zdravej životosprávy.