Prednáška: Zdravá sebadôvera

Na tejto prednáške ste sa mohli dozvedieť:

  • prečo má tak veľa ľudí nízke sebavedomie a slabú mienku o sebe,
  • niekoľko techník, ktoré môžete aplikovať na zvýšenie dôvery v seba a svoje schopnosti,
  • čaká vás meditácia spojená s diaľkovou SRT terapiou zameraná na posilnenie tejto oblasti.

Prednáška bola odvysielaná na Internete
vo štvrtok, 25. apríla 2013 o 20:00

Prednášal: Rastislav ŠKULTÉTY
Trvanie prednášky: 30min


V budúcnosti plánujeme prednášku opakovať. Sledujte našu stránku..