Prednáška: Spoznaj sám seba

Na ceste sebarozvoja potrebuje človek v prvom rade dobre poznať samého seba.

Mal by poznať nielen svoje kladné vlastnosti, talent, vášeň, ale tiež aj svoje zlé vlastnosti a negatívne črty jeho povahy. Dôkladné spoznanie týchto charakteristík a celkovo životného poslania umožňuje každému človeku naplno využiť jeho vnútorný potenciál. Či už na dosiahnutie zdravia, šťastia, lásky alebo iného cieľa po ktorom človek túži.

Prednáška: Spoznaj sám seba
bola odvysielaná na Internete: 10. januára 2013 o 20:00

Prednášal: Rastislav ŠKULTÉTY
Trvanie prednášky: 30min

Účasť bola ZDARMA.


V budúcnosti plánujeme prednášku opakovať. Sledujte našu stránku..