Prednáška: Na ceste k úspechu

Na ceste k úspechu

Dosiahnuť v živote úspech znamená mať:
CIEĽ, STRATÉGIU a ODVAHU KONAŤ.

To ale z ďaleka nestačí.
O vašom úspechu rozhodujú aj ďalšie FAKTORY - viete ktoré to sú?
A práve o nich bude naša prednáška!

Prednáška bola odvysielaná cez INTERNET, v stredu, 4. marca o 20:00

Prednášal: Rastislav ŠKULTÉTY
Trvanie prednášky: 25min
Vstupné: zadarmo

Túto prednášku si môžete vypočuť z archívu na tejto adrese.