Kurz: Immunics

Termín:   dohodou
Miesto: Bratislava, Poprad, Košice
Cena: 149 EUR (individuálny kurz)
Cena zahŕňa:  výuku, písacie potreby, študijné materiály, občerstvenie, certifikát

Na tomto kurze sa naučíte:

  • princípy a metodológiu liečitelskej techniky Immunics
  • získavať za pomoci kyvadla spätnú odozvu od svojho tela
  • napojiť sa na svoj imunitný systém a komunikovať s ním
  • analyzovať stav jemnohmotných energetických obalov a preliečovať ich
  • zbavovať sa vírusových ochorení do niekoľkých minút

Niekoľko dôvodov prečo sa prihlásiť na tento kurz:

  • naučíte sa techniku, ktorej pozitívne účinky na zdravie potvrdilo nezávisle od seba už 132 000 ľudí z celého sveta
  • posilníte si svoju liečiteľské schopnosti hlavne v súvislosti v boji s vírusovými ochoreniami
  • na kurze sa touto metódou preliečite a naučíte sa postup ako predchádzať chorobám
  • získané schopnosti budete môcť využiť aj pri riešení otázok zdravia iných ľudí
  • na kurze vám bude odovzdávať svoje skúsenosti skúsený terapeut, ktorého terapie využilo už vyše 700 ľudí

Požiadavka na účastníka kurzu: účastník musí mať zvládnuté základy práce s kyvadlom.

Lektorom kurzu je Ing. Rastislav Škultéty, ktorého vzdelavacími podujatiami prešlo na Slovensku už 388 účastníkov. Rastislav Škultéty sa okrem výuky venuje aj veľmi aktívne alternatívnej medicíne a zaoberá sa konkrétne terapiami SRT (Spiritual Response Therapy), SPR (Spiritual Restructuring), Immunics a výkladom z kariet. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti zdravej životosprávy.

PRIHLÁŠKA NA KURZ: IMMUNICS

Meno a priezvisko:  
Adresa:  
Telefón:
E-mail:
súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári po dobu kým sa uskutoční kurzV prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s kurzom nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese: info@ezoterickaskola.sk